(slobodný gymnazista)
klávesy, akordeón, spev

Študujúci hudobník, dedič impéria : )