Len veľmi málo udalostí v živote človeka sa udeje len raz, bez možnosti repríz. Stužková slávnosť je aj preto tak výnimočná – neopakovateľná. Aby táto mimoriadna spoločenská udalosť mala trvalú hodnotu s pozitívnymi spomienkami všetkých zúčastnených, je dôležité venovať jej prípravam primeranú pozornosť, mnoho energie a času. Vyžaduje si premyslenú organizáciu, zmysluplný scenár, dobrého režiséra i tím ľudí (študentov), ťahajúcich pri jej realizácii za jeden koniec povrazu. Výsledný dojem tak nebude trpieť chaosom, nevhodným vystupovaním, nič nehovoriacim programom, hluchými miestami či momentmi, kedy nikto nevie čo má následovať a ako to má vyzerať. Rovnako dôležitý je výber samotnej hudobnej skupiny. Stužková slávnosť nie je diskotékou, na ktorú sa chodí v piatok – sobotu, kde sa stretne generácia viac menej vrstovníkov na jednej vlnovej dĺžke. Je to v prvom rade spoločenská udalosť, stretnutie viacerých generácii, ľudí s rôznym spoločenským postavením – študentov, ich rodičov, spolu s pedagógmi i ďalšími pozvanými v jednom čase na jednom mieste. A študenti ako hostitelia večera, by mali urobiť všetko preto, aby sa v prvom rade ich hostia cítili príjemne, výborne sa zabavili, zatancovali… Hudobná skupina, ktorú si na svoju stužkovú slávnosť “zavolajú”, by teda mala vedieť osloviť viacgeneračné publikum – repertoárom, slovným kontaktom, mala by vedieť poskytnúť potrebnú kvalitnú techniku a mať potrebné znalosti i skúsenosti pri realizácii tak významnej spoločenskej udalosti.

Montana Band stihne každý rok odohrať niekoľko stužkových a každú pripravuje s časovým predstihom, aby sa vychytali “všetky muchy” v scenári, dôkladne zorganizoval oficiálny úvod, študenský program, polnočná kronika či “učiteľský redový”. Častý nepriateľ – zvuková technika, tak potrebná na ozvučenie stužkovej slávnosti (v rukách menej zdatných muzikantov nebezpečná zbraň), vyžaduje taktiež dôkladnu prípravu a kvalitný scenár, aby všetko dôležité bolo počuť a spolu so svetelnou technikou aj vidieť.

Čo vám vieme poskytnúť na stužkovej slávnosti:

– živú, profesionálnu hudobnú produkciu

– moderovanie vašej stužkovej slávnosti

– kompletné ozvučenie:
oficiálny úvod (príhovory, hudobné podmazy)
študentský program
zvuk pre videoprodukciu
polnočná kronika…

– kvalitnú diskotéku ako “striedačku” s kapelou

– profesionálnu svetelnú techniku

– nezávisly názor a pomoc pri realizácii scenára