(kapelník)
klávesy, dychy, spev

Vyštudovaný hudobník, pedagóg… aj vodič, udržbár : )